STRATEGIA KOMUNIKACJI BIUR AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH CARITAS POLSKA

Caritas Polska / 2006

Fabryka była odpowiedzialna za opracowanie strategii wewnętrznej komunikacji i tzw. kultury korporacyjnej programu „Biura Aktywizacji Bezrobotnych”. Współpraca z Caritas w tym projekcie polegała na stworzeniu narzędzi umożliwiających zbieranie informacji o każdym przypadku osoby bezrobotnej. Fabryka stworzyła bazę danych zintegrowaną z intranetem obsługiwanym przez samych pracowników biur. System umożliwiał dostęp do danych przez biura w całej Polsce. Fabryka zajmowała się również realizacją działań PR – BAB.