Strategia komunikacji biur aktywizacji bezrobotnych

Caritas Polska / 2006

Opis: Strategia odnosiła się do wewnętrznej komunikacji i tzw. kultury korporacyjnej programu. FKS opracowała także narzędzie ułatwiające zbieranie informacji o poszczególnych beneficjentach. FKS stworzyła bazę danych zintegrowaną z intranetem obsługiwanym przez samych pracowników biur, zajmowała się również realizacją działań PR.