Trzeszczący teatrzyk

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą / 2012

Już ponad 300 tys. polskich dzieci mieszka zagranicą, a ich ilość dynamicznie rośnie. By umożliwić im poznanie ojczyzny oraz naukę języka polskiego ORPEG stworzył platformę e-learningową wlanczpolske.pl. W ramach promocji narzędzia Fabryka wyprodukowała 2 animowane spoty: „Trzeszczący Teatrzyk” i „Trzeszczący Rap”. Kreacja odwołuje się do charakterystycznych cechy języka polskiego – czyli obecności w nim „trzeszcząbucych” dźwięków.

Wyzwania marketingowe

Poinformować o istnieniu i zachęcić do korzystania z platformy e-learningowej wlaczpolske.pl, dzięki której dzieci Polaków mieszkających zagranicą mogą uczyć się języka polskiego, polskiej historii i geografii, oraz budować/podtrzymywać kontakt z ojczyzną.

Grupa docelowa

Rodzice polskich dzieci mieszkających za granicą.

Realizacja

W ramach kampanii powstały dwa 60 sekundowe spoty animowane.