Tu się sprawdza dorosłość

Związek Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy / 2015

W ostatniej dekadzie zanotowano poprawę wielu wskaźników spożywania alkoholu w sposób szkodliwy społecznie. Palącym wyzwaniem nadal pozostaje konsumpcja wyrobów alkoholowych przez osoby nieletnie. Choć przeprowadzono już niezliczoną ilość działań, kampanii społecznych i inicjatyw legislacyjnych, to jest w tym obszarze jeszcze sporo miejsca na poprawę. Przyczynia się do tego łatwa dostępność wyrobów alkoholowych dla nieletnich. Aż 82% z nich przyznaje, że z łatwością może kupić piwo, a 63% wódkę. ZP PPS, organizacja branżowa zrzeszająca producentów wyrobów spirytusowych postanowiła przyczynić się do rozwiązania tego problemu.

„Tu się sprawdza dorosłość” to stworzony i realizowany przez FKS program skierowany do właścicieli sklepów i sprzedawców. Ma budować ich zaangażowanie, odpowiedzialność, poczucie bycia „częścią rozwiązania”. Odrzuciliśmy zakazowo-nakazową konwencję straszenia karami a przekaz oparliśmy na wymiarze biznesowym. Działając odpowiedzialnie zyskuje się zaufanie i lojalność klientów oraz opinię szanowanego członka lokalnej społeczności.

Wyzwania marketingowe

Zmniejszenie dostępności alkoholu dla osób nieletnich poprzez poprawę stosowania prawa w sklepach detalicznych.

Grupa docelowa

Właściciele sklepów, które posiadają w swojej ofercie wyroby alkoholowe i zatrudnieni w nich sprzedawcy. Pośrednio także ich pełnoletni i niepełnoletni klienci.

Realizacja

Fabryka Komunikacji Społecznej jest odpowiedzialna za strategię, działania komunikacyjne i realizację programu.

Wokół inicjatywy zbudowaliśmy koalicję partnerów złożoną z organizacji branżowych zrzeszających handel: Polska Izba Handlu oraz Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji oraz sieci sprzedaży detalicznej: Kaufland, SPAR i Gama. Program objął patronatem Minister Gospodarki oraz Komendant Główny Policji.

By dotrzeć do grupy docelowej wykorzystano kanały dystrybucji wyrobów spirytusowych oraz narzędzia PR, gdzie kierowano zainteresowanych na stronę internetową programu. Już w pierwszych tygodniach akcji przyłączyło się do nas setki sklepów, a liczba punktów deklarujących odmowę sprzedaży alkoholu osobom nieletnim cały czas rośnie. Tysiące naklejek na kasach i tabliczek na drzwiach stanowi przestrogę dla nieletnich i zaproszenie dla klientów podzielających troskę o zdrowie młodzieży.