Używaj IKP. Używaj Życia.

Centrum e-Zdrowia (CEZ) / 2023

„Używaj IKP. Używaj Życia”, to wieloodsłonowa internetowa kampania przygotowana dla Centrum e-Zdrowia. Jej celem jest uświadomienie korzyści wynikających z posiadania Internetowego Konta Pacjenta, a także aplikacji mojeIKP i doprowadzenie do zalogowania się użytkowników na swoje konto.

Od strony produktowej główny ciężar kampanii położony jest na usługach: Internetowym Koncie Pacjenta, aplikacji mojeIKP i szkoleniach z Elektonicznej Dokumentacji Medycznej dla lekarzy.

Wyzwanie marketingowe

Zwiększenie świadomości istnienia IKP, mojeIKP i powiązanych z nim e-usług. Dotarcie z przekazem do szerokiej grupy odbiorców, w tym zwłaszcza do rodziców, osób należących do grupy szczególnie zainteresowanej profilaktyką czy opiekunów osób starszych.

Grupa docelowa

18+ wszyscy

Realizacja

Fabryka Komunikacji Społecznej jest odpowiedzialna za kreację i realizację kampanii w internecie.