W rodzinie cieplej

Ośrodek Wsparcia Rodzinnej Opieki Zastępczej PORT Towarzystwo Nasz Dom / 2014

Towarzystwo Nasz Dom kompleksowo wspiera osoby prowadzące rożnego rodzaju formy rodzinnej opieki zastępczej na terenie Warszawy. Realizuje także szereg działań medialnych, informacyjnych, promocyjnych, których celem jest zmiana świadomości społecznej w zakresie wiedzy o trudnej sytuacji tysięcy dzieci i rodzin w Polsce, jak i o profesjonalnych, skutecznych formach pomocy.

Wyzwania marketingowe

Zaangażowanie potencjalnych sympatyków, wolontariuszy i darczyńców do aktywnej pomocy na rzecz dzieci korzystających z opieki zastępczej.

Grupa docelowa

Ogół społeczeństwa.

Realizacja

Fabryka Komunikacji Społecznej była odpowiedzialna za przygotowanie kreacji i produkcję spotu telewizyjnego. Powstały obraz odzwierciedla sytuację tysięcy dzieci w Polsce. Mały chłopiec rysuje na ścianie opiekunów, pokazując w ten sposób, czego potrzebuje najbardziej: bezpiecznej więzi i bliskości.