W rodzinie cieplej

Ośrodek Wsparcia Rodzinnej Opieki Zastępczej PORT Towarzystwo Nasz Dom / 2015

Po raz drugi Fabryka Komunikacji Społecznej wsparła komunikacyjnie Towarzystwo Nasz Dom. Organizacja kompleksowo pomaga osobom prowadzącym rożnego rodzaju formy rodzinnej opieki zastępczej na terenie Warszawy. Działania medialne przez nią prowadzone mają na celu zmianę świadomości społecznej w zakresie wiedzy o trudnej sytuacji tysięcy dzieci i rodzin w Polsce oraz pozyskanie zaangażowanych w sprawę darczyńców, sympatyków i wolontariuszy.

Wyzwania marketingowe

Zaangażowanie potencjalnych sympatyków, wolontariuszy i darczyńców do aktywnej pomocy na rzecz dzieci korzystających z opieki zastępczej.

Grupa docelowa

Ogół społeczeństwa.

Realizacja

Fabryka Komunikacji Społecznej była odpowiedzialna za przygotowanie kreacji i produkcję spotu telewizyjnego. Wyproduowany spot opowiada historię podobną do tej z poprzedniej realizacji, ale wykorzystuje odmienną tonację emocjonalną pozwalającą na ukazanie radości jaką niesie pomaganie dzieciom.