Fundusze UE zmieniają kolej. Wspólnie rośniemy dla przyszłości.

PKP Polskie Linie Kolejowe / 2023

Celem kampanii jest budowanie wizerunku Funduszy UE i PKP Polskich Linii Kolejowych jako przedsięwzięć innowacyjnych wdrażających najnowsze rozwiązania technologiczne dla przyszłych pokoleń użytkowników kolei.

Wyzwanie marketingowe

Dotarcie z informacją do aktualnych użytkowników PKP, że dziś z Funduszy Europejskich są realizowane ogromne inwestycje technologiczne i infrastrukturalne – podnoszące poziom bezpieczeństwa, zwiększające szybkość i sprawność funkcjonowania połączeń PKP.

Grupa docelowa

Ogół społeczeństwa – wszyscy podróżujący koleją oraz osoby korzystające z infrastruktury kolejowej.

Realizacja

Koncepcja i realizacja trzech spotów przestawiających realizację innowacyjnych inwestycji na kolei ze środków Unii Europejskiej.