Ze szwajcarską precyzją rozwijamy Polskę

Ministerstwo Rozwoju / 2016

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy, czyli tzw. Fundusz Szwajcarski, jest formą bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznanej przez Szwajcarię 13 państwom Unii Europejskiej, w tym Polsce. Fabryka Komunikacji Społecznej przygotowała kampanię pod hasłem „Ze szwajcarską precyzją rozwijamy Polskę”, której celem było zaprezentowanie konkretnych przykładów projektów współfinansowanych ze środków szwajcarskich i korzyści z nich wynikających.Ambasadorem kampanii został Michał Olszański, który odwiedzał miejscowości objęte wsparciem, spotykał się z beneficjentami i z reporterskim zacięciem dociekał, jak zrealizowane projekty zmieniły życie Polaków. W ramach kampanii zaprojektowana została również wystawa multimedialna, która odwiedzi około 20 miast w całej Polsce. Realizowane będą także działania PR.

Wyzwania marketingowe

Zbudowanie świadomości wśród mieszkańców Polski, że w swoim życiu codziennym doświadczają pośrednich bądź bezpośrednich korzyści projektów realizowanych ze wsparciem Funduszu Szwajcarskiego.

Grupa docelowa

Ogół społeczeństwa (18-59)

Realizacja

Przygotowanie strategii i kreacji kampanii; produkcja 10 spotów telewizyjnych i internetowych oraz 4 spotów radiowych; stworzenie 4 kreacji outdoorowych; realizacja działań PR.