Zgoda na życie

Ministerstwo Zdrowia / 2015

Polska transplantologia wychodzi z zapaści, rośnie ilość przeszczepów jakie w każdym roku ratują życie i poprawiają jakość życia pacjentów. Porównując sytuację z krajami Europy Zachodniej, widać jednak dużo przestrzeni na poprawę. System opieki zdrowotnej jest na nią przygotowany, kluczem do zmiany jest świadomość i bariery psychologiczne Polaków. Choć większość popiera ideę transplantologii, to jedynie co piąty Polak zadeklarował wolę oddania narządów swoim bliskim. Ci, w momencie niespodziewanej straty bliskiej sobie osoby, często nie zgadzają się na pośmiertne pobranie narządów.

„Zgoda na życie” to pierwsza kampania, która tak kompleksowo podejmuje aktualne wyzwania stojące przed polską transplantologią. Główny przekaz ma aktywizować szeroką rzeszę popierających transplantologię Polaków, by „tu i teraz” powiedziały bliskim swoją wolę. Drugi przekaz „uszanuj wolę odchodzącego”, ma natomiast zapewnić, że ich deklaracja będzie respektowana. Całość domknie linia kreatywna zachęcająca do rejestrowania się w bazie potencjalnych dawców szpiku kostnego i rozwiewać związane z tym obawy i nieścisłości.

Wyzwania marketingowe

Grupa docelowa

All 18+

Realizacja

Kampania wystartowała w październiku 2015. W jej ramach wyemitujemy 3 spoty TV, spoty radiowe, product placement w popularnych serialach, przeprowadzimy kampanię w internecie. Oprócz tego zaplanowano szereg działań PR angażujących ambasadorów, partnerów medialnych i ekspertów.