Zmiana technologii odbioru sygnału telewizyjnego

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji / 2011-2012

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji oraz pięciu największych nadawców telewizyjnych zainicjowało kampanię informacyjną na temat zmiany w technologii odbioru sygnału telewizyjnego. Fabryka Komunikacji Społecznej jest odpowiedzialna za kreację i realizację 9 spotów i 8 mini programów informacyjnych, które będą emitowane do 2013 roku. W drugiej fazie kampanii powstało 7 spotów informujących o dokładnym terminie zmiany sygnału w różnych regionach kraju.

Wyzwania marketingowe

Przygotowanie społeczeństwa na nadchodzące zmiany w technologii odbioru sygnału telewizyjnego.

Grupa docelowa

Wszyscy odbiorcy telewizji analogowej

Realizacja

W ramach kampanii powstało 16 spotów i 8 mini programów telewizyjnych. Wszystkie spoty opierają się na humorystycznym odwołaniu do klasycznych i kultowych programów telewizyjnych z lat od 60-tych do 80-tych. W drugiej fazie kampanii powstało 7 spotów informujących o dokładnym terminie zmiany sygnału w różnych regionach kraju.