Żyj aktywnie!

Instytut Sportu / 2023

Kampania „Żyj aktywnie!” przygotowana dla Instytutu Sportu mająca na celu zwrócenie uwagi ogółu społeczeństwa na to jak bardzo istotna jest aktywność fizyczna poprzez podkreślenie negatywnych następstw braku sportu w codziennym życiu. Idea kreatywna opiera się na przedstawieniu zmienionych w procesie ewolucji ludzkich sylwetek – przerysowanych i zniekształconych na skutek ograniczenia aktywności do jednej wybranej czynności takiej jak zastyganie przed ekranem telefonu lub długotrwałe siedzenie przed ekranem komputera.

Wyzwanie marketingowe

Zwrócenie uwagi na konieczność podejmowania aktywności fizycznej dla zachowania zdrowia dziś i w następnych pokoleniach.

Grupa docelowa

Ogół społeczeństwa, a zwłaszcza osoby nieaktywne fizycznie – zarówno dorośli, młodzież, jak i dzieci.

Realizacja

Spoty telewizyjne, radiowe i internetowe 30″ i 15″ przedstawiające zatrważającą przyszłość gatunku ludzkiego spowodowaną brakiem ruchu. Fikcyjne przykłady trzech ewolucyjnych zmian w ciele porównane są ze zdrowymi ludźmi aktywnymi fizycznie. Koncepcja zwraca uwagę na szkodliwe następstwa siedzącego trybu życia, złych nawyków żywieniowych i nadużywania urządzeń elektronicznych.